โครงการของกลุ่มช่วยกัน

เป้าหมายของกลุ่มช่วยกัน

แอปพลิเคชัน

รณรงค์การใช้ Software “หมอชนะ”
ให้แพร่หลายมากที่สุด

ระบบกำจัดฆ่าเชื้อ

ติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัส
ในระบบปรับอากาศส่วนกลางของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เป้าหมายแรก 100 แห่ง

ปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติ
ให้สามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อได้มากขึ้น

เป้าหมายแรก 1,000 ห้อง

ปรับปรุงอาคารที่พักที่สมัครใจ
เพื่อเป็นที่พักของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ

เป้าหมายแรก 1,000 ห้อง

ปรับปรุงรถพยาบาลในปัจจุบัน
ให้สามารถรับส่งผู้ติดเชื้อได้

เป้าหมายแรก 200 คัน

“กลุ่มช่วยกัน”

เป็นกลุ่มเฉพาะกิจ ช่วยกันแก้ปัญหาการระบาด
ของโรค COVID-19 อย่างเป็นระบบ

เป็นกลุ่มที่เปิดรับอาสาสมัครที่เป็นอิสระ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่อิงการเมือง

ไม่ต่อว่าใคร พร้อมเปิดรับแนวคิดที่เป็นประโยชน์

ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ดำเนินงานในเรื่องที่ยังไม่ใครทำ และเป็นเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลในวงกว้าง

ถ้าพบว่ามีโครงการอื่นที่ทำอยู่แล้ว และดีกว่า
จะเลิกทำ เพื่อไม่ให้เกิดการซํ้าซ้อน พร้อมทั้งโปรโมทโครงการดังกล่าว

ทำไมต้องมี “กลุ่มช่วยกัน”

 • แม้จะมีกลุ่ม และหน่วยงานมากมายออกมาช่วยกัน แต่ยังขาดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เนื่องจากการระบาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว วิธีการส่วนใหญ่จึงเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • "กลุ่มช่วยกัน" จึงมุ่งหวังที่จะเข้ามาเติมเต็ม เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ถูกมองข้าม อย่างตรงจุด ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 ปัจจัยที่สำคัญในการแก้ไขการระบาด COVID-19

 • ต้องมีข้อมูลการระบาด ที่สามารถ
  • สืบสวนการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
  • Identify และติดตามผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อ
  • คาดการณ์การแพร่ระบาดในอนาคตได้ เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวและป้องกัน
 • มีสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ
 • ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย และสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างของ “กลุ่มช่วยกัน”

  รายละเอียดบริษัท

  รายละเอียดผู้ติดต่อ

  กลุ่มช่วยกันไม่อิงการเมือง ไม่แสวงหาผลประโยชน์

  ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลาย

  สภากาชาดไทย

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  โรงพยาบาลรามาธิบดี

  วชิรพยาบาล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  DGA

  กสทช.

  CAT

  TOT

  ไปรษณีย์ไทย

  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  มหาวิทยาลัยบูรพา

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  AIS

  True

  DTAC

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  แอปพลิเคชัน หมอชนะ

  “กลุ่มช่วยกัน” ร่วมมือกันจาก

  บมจ.พลังงานบริสุทธิ์

  บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  Blockfint

  K.Connect Worldwide (Thailand)

  BLUETECH CITY

  Cleverse Technology

  ผู้จัดการ

  มติชน

  Through Wave

  IBERD

  เดลินิวส์

  สำนักข่าวอิศรา

  Nation Multimedia

  Workpoint Entertainment

  สะพานบุญ

  ThaiFight
  Covid.com

  บจก.เจแปนคาร์ แอดแซสเซอรี่ แอนด์ พาร์ท

  Rabbit digital group

  ฮอนด้า ประเทศไทย

  บจก.ไลค์เฮ้าส์มีเดีย

  STEAM of Ihings

  DEV DRONE MAPPER

  บจก.สิทธิผล 1919

  IRC

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA)

  บมจ.ทิพยประกันภัย

  บมจ.แอร์เอเชีย

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)

  บมจ.สายการบินนกแอร์

  บจก.สยามพิวรรธน์

  Central Pattana

  KBank

  KANTANA

  S&P

  ติดต่อ "กลุ่มช่วยกัน"