ติดตั้ง Air Purifier ที่ รพ.รามา

ติดตั้ง Air Purifier (เครื่อง Kill Covid)