สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเครื่องกรองอากาศจาก กลุ่มช่วยกัน