แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์จากทีม "ช่วยกัน"

ขั้นตอนในการขอความร่วมมือจากทีม ช่วยกัน

1. ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้กลุ่มช่วยกันได้รับทราบ

2. นำเอกสารดังกล่าวอัปโหลดผ่านจดหมายออนไลน์บริเวณด้านขวาภายในหน้านี้ หรือ คลิกที่นี่

3. รอการติดต่อกลับจากกลุ่มช่วยกัน

เราขอขอบคุณที่ร่วมช่วยกันต้านภัย COVID-19

เอกสารรายละเอียด Model แต่ละชนิด

    แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเทคนิค(Technical Questionnaire)

    แนบไฟล์ CG_Technical Questionnaire.01

    แนบไฟล์รูปประกอบ

    รายละเอียดผู้ติดต่อ

    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ข้อมูลของท่านจะถูกทำลายทิ้งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ