"หมอชนะ" คือ

หมอชนะ เป็นแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการเดินทางผ่านการเก็บตำแหน่งของประชาชนที่ลงทะเบียนในช่วงวิกฤตนี้ โดยใช้ GPS Location และระบบ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ เป็นเครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ตรวจสอบคัดกรองข้อมูลความเสี่ยงของประชาชนที่เข้าใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าในการสอบประวัติ และปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

QR Code แสดงค่าสีความเสี่ยงของแต่ละบุคคล รวมถึงเสนอแนะข้อปฏิบัติดูเลตนเอง 4 ระดับ ประกอบด้วย

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงตํ่ามาก ใช้ชีวิตตามปกติ แต่อย่าลืมทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงตํ่า ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ก็ต้องระมัดระวังและทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยเฝ้าระวังสำรวจอาการตัวเอง หากมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก อาจเพราะมีอาการป่วย มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ คุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

Call Center : 1111 Facebook : หมอชนะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

แอปฯหมอชนะ เป็นของหน่วยงานใด

แอปฯหมอชนะ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาแอปฯหมอชนะขึ้นมา

แอปฯหมอชนะ ใช้งานอย่างไร

แอปฯหมอชนะ จะเก็บข้อมูลตำแหน่งของบุคคล โดยผู้ใช้งานใช้วิธีการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ โดยแอปฯหมอชนะจะบ่งบอกสถานะค่าสีของผู้ใช้งานว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสีใดและมีการปฏิบัติตนอย่างไร

แอปฯหมอชนะ มีประโยชน์อย่างไร

1. ประชาชนะทุกคน รู้ความเสี่ยงของตนเอง โดยดูจากค่าสีบนแอปฯหมอชนะ

2. บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรอง ทราบประวัติเสี่ยงผู้มารับการตรวจได้รวดเร็วและปลอดภัย

3. ภาคเอกชน ตรวจสอบผู้ใช้บริการได้ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและสบายใจในการประกอบการ

4. ภาครัฐ ง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย และควบคุมการกระจายของโรค

สถานะแต่ละสี หมายความว่าอย่างไร และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงตํ่ามาก ใช้ชีวิตตามปกติ แต่อย่าลืมทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงตํ่า ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ก็ต้องระมัดระวังและทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยเฝ้าระวังสำรวจอาการตัวเอง หากมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก อาจเพราะมีอาการป่วย มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ คุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คทันที

มีการเก็บข้อมูลบุคคลหรือไม่

แอปฯหมอชนะจะลงทะเบียนแบบนิรนาม โดยมีการถ่ายภาพของผู้ใช้แต่จะเก็บในโทรศัพท์ส่วนตัว มีการเก็บข้อมูลแยกส่วน ซึ่งผู้พัฒนาแอปฯหมอชนะทุกภาคส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ได้ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งทันที เมื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ภายใน 30 วัน โดยข้อมูลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น